Informační deska - Společenství vlastníků jednotek SVJ 143B - vchody 1355-1358

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Vítáme Vás na webových stránkách
Společenství vlastníků V Aleji 1355-1358, Poděbrady III.


Informační deska:
Společenství vlastníků V Aleji 1355-1358
Schránky - vchod 1358
Klíče od schránek byly v počtu 2 ks, vč.originálu distribuovány uživatelům bytových jednotek dne 1.10.2020.
Původní schránky byly dne 30.9. odcizeny, jsou tedy nevratně pryč.
Byly vyměněny cedulky na schránkách, kde je uvedeno uživatel bytu, případně pronajímatele.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vchodové dveře
Byly vyměněny vchodové dveře, každý byt obdržel do schránky 2 klíče, může si je dle počtu hlášených osob bez kartičky přidělat.
Sjednocení klíčů do prostoru kolárny bude provedeno dodatečně, prozatím používejte původní klíč.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozvánka na schůzi společenství vlastníků jednotek, která se koná dne 24.6.2020 v 18:00 ve společenské místnosti domu Kunštátská 1351 Poděbrady.

Program:
1. Zahájení shromáždění
2. Vyúčtování za topnou sezónu 2019/20
3. Seznámení se stavem fondu údržby a provozního fondu
4. Různé
5. Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyklizení společných prostor koláren.
Prosíme vlastníky a nájemníky, aby si odložené věci (pneumatiky, kusy nábytku apod.) neprodleně odstranili.
Společné prostory nesmí sloužit ke skladování věcí. O případné změně užívání společných uzamykatelných prostor rozhodují vlastníci. Souhlas k dočasnému využití sklepních společných prostor pro odložení věcí na dobu nezbytně nutnou může udělit po projednání předseda SVJ, přičemž tato doba bude specifikována písemně.
Viz. odst.5 čl.III domovního řádu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyúčtování za topnou sezonu 2019/2020
- bylo rozdáno vyúčtování za topnou sezonu 2019/2020, kde od výsledné částky jsou odečteny také poplatky za komunální odpad.

Případné reklamace možno uplatnit u správce objektu: SBD Bohemia.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pozvánka na schůzi společenství vlastníků jednotek, která se koná dne 2.5.2019 v 18:00 ve společenské místnosti domu Kunštátská 1351 Poděbrady.

Program:
1. Zahájení shromáždění
2. Vyúčtování za topnou sezónu 2018/19
3. Náklady na opravu rozvodů unikající vody a jejich zaúčtování
4. Seznámení se stavem fondu údržby a provozního fondu
5. Různé
6. Závěr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úklid vchod 1358 -
Od 1.1.2018 ve vchodě 1358 nově uklízí paní Martina Franková, cena za úklid zůstala nezměněna.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jízdních kola
Vážení majitelé jízdních kol,
prosím o opatrnost při přenášení jízdních kol do pater, aby nedošlo k poškození čerstvě vybílené omítky.
Oprava a opětovné vybílení stojí náklady a v případě zjištění viníka by bylo dáno viníkovi k úhradě.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V průběhu října 2017 bude ve vchodech 1355, 1356 a 1358 realizována výměna podlahových krytin na chodbách ve společných prostorech domu. Nabídku podala firma Čížek a firma Korec. Na základě zkušeností s kvalitou práce provedené ve vchodě, kde sídlí SBD Bohemia a naopak nepříliš zdařile provedené zakázky firmy Korec ve vchodě naproti, byla vybrána firma Čížek.

Vchod 1357 se rozhodl pro realizaci rekonstrukci osvětlení společných prostor - schodiště, chodba.
Cena vybraného dodavatele na 1 vchod vychází 36.500,- Kč bez DPH
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky